Aktuality

Dnes je Světový den diabetu, v ČR přitom počet diabetiků šplhá k hranici 900 tisíc

Světový den diabetu, který každoročně připadá na 14. listopad, si klade za cíl zvýšit povědomí o všech typech cukrovky, jejích rizicích i možnostech léčby. Diabetes melitus patří mezi nejrozšířenější onemocnění na světě. Trpí jí každý jedenáctý dospělý člověk a ročně na její následky zemře zhruba 5 milionů lidí. V České republice počet diabetiků šplhá k hranici 900 tisíc.

Podle odhadů bude mít v roce 2040 cukrovku již každý desátý člověk na světě, v České republice je situace neméně alarmující. Převážnou většinu pacientů s diabetem (přibližně 90 %) tvoří dospělí pacienti s diabetem druhého typu. Příčinou je snížená citlivost tkání k inzulinu, který cukrem z krve, a tedy energií, zásobuje buňky a orgány v těle.

Změny v úhradách zdravotnických pomůcek pro diabetiky

Pacientům s diabetem přináší novela zákona o veřejném zdravotním pojištění výrazné zlepšení dostupnosti zdravotnických prostředků.

Už od ledna mají děti do 18 let věku plně hrazené senzory a zařízení pro kontinuální monitorovací glykémie 144 dnů v roce a od října 2019 vešly v platnost nově hrazené pomůcky:

  • náplasťové inzulínové pumpy: nově: 1. rok 82 000 Kč, další 3 roky 75 000 Kč
  • glukometr s integrovaným bolusovým kalkulátorem a komunikací s chytrým zařízením nově: 1000 Kč za 1 ks/na 6 let

Další změny nastanou od 1. prosince 2019. Diabetici budou mít možnost získat úhradu až 500 jehel ke dvěma inzulinovým perům za rok, nyní jich dostávají pouze 200. Pacienti v intenzifikovaném inzulinovém režimu získají bez doplatku 1 500 proužků do glukometru namísto současných 1 000.

Pacienti s diabetem 2. typu v péči praktických lékařů, léčení perorálními antidiabetiky (PAD), budou čerpat z veřejného zdravotního pojištění úhradu 100 proužků do glukometru za rok. Pokud budou v péči diabetologické ambulance, mohou čerpat až 400 proužků ročně. Glukometry bude moci lékař v diabetologické ambulanci předepsat jednou za šest let, namísto současných deseti let.

Nejočekávanější změnou je změna doplatků u senzorů pro kontinuální monitoraci a flash glucose monitoring (FreeStyle Libre). V indikovaných případech bude možné získat senzory pro celoroční používání bez doplatku – nyní jsou pro osoby nad 18 let s doplatkem nad 900 Kč.

U senzorů bude roční úhrada řešena celkovou maximální částkou bez DPH, nyní je omezen počet hrazených senzorů. Nově budou moci senzory pro kontinuální monitoraci glykémie předepisovat kromě lékařů diabetologických center i ostatní diabetologické ambulance, pokud získají osvědčení od České diabetologické společnosti ČLS JEP.

 

Zdroj Medical Tribune, SÚKL, ministerstvo zdravotnictví

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin