Aktuality

Seminář Úhradové mechanismy (nejen) v roce 2017

Mgr. Jan Zahálka a MUDr. Taťána Soharová vystoupí na semináři organizovaném společností EDUZONE se zaměřením na problematiku úhradových mechanismů pro nadcházející rok.

Na semináři zástupci re-medical představí novinky, které přináší nová Úhradová vyhláška pro rok 2017 a zaměří se mimo jiné na problematiku regulačních omezení stran zdravotních pojišťoven. V rámci semináře budou analyzovány i zajímavé soudní a mimosoudní kazuistiky z praxe týkající se sporů o úhradu zdravotní péče z fondů veřejného zdravotního pojištění.

Více informací o tomto odborném semináři naleznete zde.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin