Elena Matěvosova

Taťána Soharová​

Barbora Uzdařová

Jan Zahálka

Adéla Mankovická

Karolína Kroupová

Jana Rejmontová

O nás

Taťána Soharová

lékařka, zakladatelka

Jako lékař vykonávala klinickou praxi na pracovišti preventivní kardiologie IKEM. Poté získala několikaleté zkušenosti s organizací a marketingem ve zdravotnictví při působení krajské samosprávě, v managementu FN v Motole a v projektech zabývajících se kvalitou zdravotnických zařízení. Od roku 2006 pracovala v managementu VZP ČR, kde měla mj. na starosti oblast lékové politiky a tvorbu úhradového katalogu zdravotnických prostředků. Mezi její nejvýznamnější úspěchy patří například vytvoření databází léčiv AMBULEKY a NEMLEKY, anebo největší projekt sledování potenciálních lékových interakcí v ČR. Spolupracuje s neziskovými organizacemi Dobromysl o.p.s. a Iniciativa pro zdravé zdravotnictví z.s. Své manažérské zkušenosti a dovednosti předává klientům formou mentoringu. V roce 2012 založila společnost re-medical. 

Karolína Kroupová

právnička

Již v průběhu svých studií na Právnické fakultě UK v Praze se intenzivně věnovala problematice zdravotnictví a zdravotnického práva. Svoji diplomovou práci zaměřila na téma poskytování přeshraniční zdravotní péče v EU. Praktické zkušenosti v této oblasti pak získala jako odborný referent na Ministerstvu zdravotnictví, kde se zabývala agendou správních řízení o stanovování cen a úhrad léčivých přípravků. Karolína zároveň získala bohaté zahraniční zkušenosti při svých studií na Radboud Universiteit v Nijmegenu a při svém působení v mezinárodní advokátní kanceláři sídlící v Praze. V roce 2014 absolvovala pracovní stáž v neziskové společnosti Stimulansz sídlící v Utrechtu, kde se zabývala odbornou rešerší projektů v oblasti poskytování sociálních služeb ve vybraných evropských zemích. Od roku 2014 působí v re-medical.

Jiří Morávek

právník

Mgr. Jiří Morávek vystudoval Právnickou fakultu na Panevropské vysoké škole v Bratislavě, kde se již během svého studia intenzivně věnoval právním a také finančním otázkám týkající se zdravotnictví. Během studia absolvoval tříměsíční kurz anglického jazyka na Havajských ostrovech a poté působil jako právní konzultant ve zdravotnickém ambulantním zařízení, kde nasbíral i praktické zkušenosti. Po absolvování fakulty práva se v roce 2019 připojil k týmu remedical a zaměřuje se hlavně na regulatorní a úhradová specifika zdravotnických prostředků.

Barbora Uzdařová

konzultantka a projektová koordinátorka

Absolventka Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze obor Systémová integrace ve zdravotnictví. Při studiu se zajímala zejména o využití metod multikriteriálního hodnocení a v rámci své diplomové práce se věnovala problematice řízení kvality spotřebního zdravotnického materiálu při nákupu prostřednictvím veřejných zakázek. Od roku 2016 působí v re-medical, kde se specializuje na oblast zdravotnických prostředků – konkrétně na ohlašovací povinnost v Registru zdravotnických prostředků (RZPRO) a problematiku veřejných zakázek.

Elena Matěvosova

studentka

Je studentkou posledního ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy a již během svého studia se začala specializovat na oblast zdravotnického práva. V této oblasti také získala specializační modul. Elena během trvajícího studia získala pracovní zkušenosti ve významných advokátních kancelářích, kde se seznámila s generální praxí. Plynně hovoří anglicky, rusky a italsky. Od roku 2018 působí v re-medical.

Adéla Mankovická

advokátka

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu v letech 2012- 2016 pracovala v advokátní kanceláři v Praze, poté složila advokátní zkoušku a pokračovala jako samostatný advokát. V rámci své činnosti se specializovala na oblast  práva pracovního, trestního a v oblasti náhrady újmy na zdraví a životě. Okrajově se věnovala korporátní agendě a vše s tím spojené- organizace valných hromad převodu obchodních podílů, zakládání a změny ve společnosti a rodinnému právu.

V rámci pracovního práva poskytovala služby zaměstnancům a zaměstnavatelům zejména v oblasti zastupování v řízeních před soudy v pracovněprávních sporech plynoucích z neplatného rozvázání pracovního poměru a s tím související mzdové nároky a odstupné, zastupování zaměstnanců před soudy při pracovních úrazech a nemocech z povolání, poradenství při vzniku pracovního poměru, při jeho změně, při návratu zaměstnance do práce po skončení překážek v práci a při rozvázání pracovního poměru.

V rámci trestního řízení zastupovala poškozené v trestním (adhezním) řízení při uplatnění nároku na náhradu újmy/škody v trestním řízení. Při náhradě újmy na zdraví či životě se jednalo zejména o oblast zdravotnictví a prokazování tzv. non lege artis zákroků, mimosoudní jednání s nemocnicemi, pojišťovnou, zastupování klienta při soudním vymáhání jeho nároků.

Jan Zahálka

právník, partner re-medical

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, akademické mezinárodní zkušenosti získal při studiu evropského práva na University of Wolverhampton (VB). V letech 2009 – 2011 byl zaměstnán jako právník ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze se specializací na veřejné zakázky. Poté pracoval ve VZP ČR, kde zajišťoval veškerou právní agendu Odboru léčiv a zdravotnických prostředků. Od roku 2012 je pak spoluvlastníkem re-medical. Od počátku své činnosti se specializuje na oblast zdravotnictví, a to především agendu úhrad zdravotní péče, problematiku zdravotnických prostředků a neposlední řadě stále aktivně působí v oblasti veřejných zakázek a jejich elektronizace, a to jako konzultant, školitel a přednášející (IIR, NAR marketing, proe.biz.,AHCM). V roce 2018 byl Vládou ČR jmenován členem dozorčí rady VZP ČR a je také členem komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků při Ministerstvu zahraničí. 

Jana Rejmontová

asistentka

Vystudovala střední ekonomickou školu a po té nástavbu na Pedagogické fakultě University Karlovy v Praze. Pracovala ve školství a dále jako účetní. Jana působí v re-medical od roku 2012, kde se věnuje účetnictví, administrativním činnostem a komunikaci s úřady.