Aktuality

Jaká práva a povinnosti mají poskytovatelé zdravotních služeb?

Shrnuli jsme pro vás praktické odpovědi na otázky, se kterými se na nás nejčastěji obrací poskytovatelé zdravotních služeb.

Plánujete rozšířit svoji lékařskou praxi o novou ordinaci?

Pokud plánujete rozšíření praxe, pouhé ohlášení krajskému úřadu nestačí. Musíte podat žádost o změnu oprávnění k poskytování zdravotních služeb krajskému úřadu.

Dle zákona o zdravotních službách musí být v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb uvedena všechna místa, na kterých poskytujete pacientům zdravotní péči. Pokud chcete rozšířit svoji lékařskou praxi o další ordinaci, měl byste k příslušnému krajskému úřadu podat žádost o změnu oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Pouhé ohlášení krajskému úřadu v tomto případě nepostačuje. V této souvislosti pouze doplňujeme, že vaše nové působiště musí splňovat veškeré zákonné požadavky na zdravotnická zařízení (zejména požadavky vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení).

Zdroj: § 18 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Chystáte se do důchodu a chtěl/a byste svoji lékařskou praxi převést na kolegu?

Pusťte se do toho. Kolega může převzít vaši ordinaci i jako fyzická osoba, nemusíte zakládat další právnickou osobu.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění od 1. září 2015 umožňuje realizaci převodů lékařské praxe mezi fyzickými osobami jakožto poskytovateli zdravotních služeb „napřímo“, a tedy bez nutnosti prvotního převodu lékařské praxe na právnickou osobu. To znamená, že váš kolega, který vaši lékařskou praxi převezme, nebude muset podstupovat výběrové řízení na Krajském úřadu, přičemž zdravotní pojišťovny s ním budou muset smluvní vztah uzavřít. Přestože se na první pohled může převod lékařské praxe mezi fyzickými osobami jevit jako snazší postup, doporučujeme zvážit i možnost převodu veškerých majetkových práv do právnické osoby. Zdravotní pojišťovny mají totiž s tímto typem převodu lékařské praxe bohaté zkušenosti a příslušnou úpravu smluvních vztahů provádí v podstatě okamžitě.

Zdroj: § 17 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Někde jsem slyšel, že mě coby ambulantního specialistu může kontrolovat též SÚKL? Je to pravda?

Ano, SÚKL může kontrolovat dodržování povinností při používání zdravotnických prostředků v rámci poskytované zdravotní péče pacientům, které pro poskytovatele zdravotních služeb vyplývají ze zákona o zdravotnických prostředcích.

Státní ústav pro kontrolu léčiv je dle zákona o zdravotních službách oprávněn provádět u poskytovatelů zdravotních služeb kontrolu dodržování zákonných podmínek při zacházení se zdravotnickými prostředky. Jedná se např. o diagnostické a další zdravotnické přístroje, které jsou využívány při poskytování zdravotní péče. SÚKL se v rámci své kontrolní činnosti zaměřuje především na dodržování povinností, které pro poskytovatele zdravotních služeb vyplývají ze zákona o zdravotnických prostředcích. K těmto povinnostem mj. patří evidence dokumentace vztahující se k používaným zdravotnickým přístrojům, jejich servis či povinnost být proškolen o používání daných přístrojů.

Zdroj: § 108 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a § 80 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin